Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/libraries/joomla/application/application.php on line 481

Warning: Declaration of K2ControllerItemlist::display() should be compatible with JController::display($cachable = false, $urlparams = false) in /NDK_2014/components/com_k2/controllers/itemlist.php on line 18

Warning: Declaration of TableK2Category::load($oid = NULL) should be compatible with JTable::load($keys = NULL, $reset = true) in /NDK_2014/administrator/components/com_k2/tables/k2category.php on line 36

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /NDK_2014/libraries/joomla/html/parameter.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 93

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Projekty (14)

Za nami nyski etap castingów na "Polsko-Czeską Miss 50+", z tego kastingu do finału dostały się 4 kandydatek. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie czeskich eliminacji. Celem naszego konkursu  jest nie tylko świetna zabawa w polsko-czeskim gronie , ale także wsparcie i aktywizacja kobiet, które przekroczyły 50. rok życia. Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z nyskiego castingu autorstwa pani Marzeny Śmiglewicz.

Zakończył się projekt pn. "Współpraca instytucjonalna pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Jeseniku a Nyskim Domem Kultury.

8 czerwca została otwarta wystawa czasowa 10 czeskich fotografików-amatorów. Jakie jest ich spojrzenie na walory pogranicza?

Realizujemy kolejny projekt nastawiony na szeroką współpracę z różnymi podmiotami z Polski i Czech. Wspólna przestrzeń to wspólna przyszłość.

Sudety - wspólna przestrzeń   

Nyski Dom Kultury od wielu lat prowadzi intensywną współpracę kulturalną z czeskim partnerami. Do szerokiego grona podmiotów dołączyła tym razem Gmina Bila Voda. Dzięki wspólnemu projektowi staramy się zaangażować kolejne instytucje i lokalne stowarzyszenia dotychczas niezaangażowane w polsko-czeską współpracę oraz poszerzyć liczbę odbiorców. Projekt "Sudety - wspólna przestrzeń" to także poszukiwanie wspólnych polsko-czeskich aspektów życia społecznego i kulturalnego na różnych płaszczyznach oraz likwidacja głęboko zakorzenionych stereotypów.

Projekt zakłada realizację cyklu działań po obu stronach granicy:

- 9-dniowy plener malarski w B. Vode połączony z warsztatami artystycznymi (temat "Sudety wspólna przestrzeń") dla regionalnych artystów polskich i czeskich, zakończony wernisażem prac wykonanych podczas pleneru po czeskiej, a następnie polskiej stronie;

- 3-dniowa polsko-czeska konferencja w B. Vode (2 dni) oraz Nysie (1 dzień) dot. okresu wojennego,
przymusowego wysiedlenia ludności niemieckiej (9 wykładów łącznie) przy współpracy m.in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Olomunieckim oraz Muzeum w Bilej Vode;

- 3-dniowa polsko-czeska konferencja w Bilej Vode dot. obozu dla internowanych sióstr zakonnych w Bilej Vode w latach 1950-1989, pod patronatem Muzeum w Bilej Vode oraz IPN;

- wystawa zdjęć regionalnych artystów-fotografików po obu stronach granicy;

- trzy 2-dniowe festiwale  - Festiwal Muzyki Sakralnej w Nysie i Bilej Vode w latach 2014 i 2015, Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Nysie i Bilej Vode;

- publikacje o regionie (od Bilej Vody do Nysy) - wspólna historia regionu, tradycje i kultura (1000 szt. w j.
czeskim i 2000 szt. w j. polskim);

- organizacja 2 wydarzeń artystycznych związanych z tradycjami regionalnymi po obu stronach granicy (jarmarki świąteczne, ostatki, świętojańskie tradycje);

- działania promocyjne - wydanie polsko-czeskich broszur związanych z realizacją działań projektu (4 broszury, nakład po 5.000 szt. w j. polskim i czeskim), plakaty, programy telewizyjne, artykuły prasowe itd.

O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury oraz na naszym oficjalnym profilu na Facebooku.

Wydarzenia w ramach projektu: Wystawa fotografii Genius Loci (Czechy)  | I Festiwal Muzyki Sakralnej | Jarmarki Bożonarodzeniowe 2014  | Jarmark Wielkanocny 2015 | II Festiwal Muzyki Sakralnej | Konferencja - internowanie sióstr w Bilej Vode (Czechy) | Konferencja - przymusowe wysiedlenie ludności niemieckiej (Bila Voda) | Wystawa Genius Loci (Polska)Festiwal Muzyki Rozrywkowej | Konferencja - przymusowe wysiedlenie ludności niemieckiej (Nysa) | Wystawa malarze pogranicza (Polska) | Książka "Pogranicze opowiada" | Jarmark Bożonarodzeniowy 2015 | Jarmark Wielkanocny 2016 l Jarmark Bożonarodzeniowy 2016 l Jarmark Wielkanocny 2017 l

 

 

 

Masz pytania w sprawie projektu? Chętnie na nie odpowiemy - (77) 433 33 37

Projekt "Chrześcijańskie przystanki pogranicza" dotyczy wspólnych polsko-czeskich kart historii, związanych z tradycjami chrześcijańskimi Nysy i Bilej Vody.

Chrześcijańskie przystanki pogranicza - Nysa i Bílá Voda    

przystanki pograniczaProjekt "Chrześcijańskie przystanki pogranicza"  dotyczy wspólnych polsko-czeskich kart historii, związanych z tradycjami chrześcijańskimi. Bila Voda w Czechach stała się miejscem deportowania sióstr zakonnych z terenów ówczesnej Czechosłowacji, a historia Nysy - zwanej Śląskim Rzymem, jest nierozerwalnie związana z historią Kościoła Katolickiego i Ewangelickiego.  

Założenia projektu przewidują m.in. renowację kapliczki w miejscowości Tannzapfen (Jedlovec) w Czechach, tradycyjnego miejsca pielgrzymek - szczególnie górników z terenów obecnie przynależących do Polski i Czech. Na szlaku prowadzącym do kapliczki zostanie wykonana swoista "droga krzyżowa" - zwana "Drogą Sudecką" - na którą złoży się 14 tablic ceramicznych, wykonanych przez regionalnego rzemieślnika. Obok kaplicy zostanie utworzone arboretum w celu uatrakcyjnienia terenu oraz ukazania różnorodności flory Gór Rychlebskich.

Z kolei w Nysie zostanie wykonana renowacja trzech pomieszczeń w Bastionie św. Jadwigi oraz utworzona wystawa multimedialna. Będzie ona nawiązywać swoją treścią do wspólnych polsko-czeskich kart historii związanych z chrześcijaństwem (np. ruch husytów, seminaria duchowe w Nysie i Bilej Vode, powojenne represje w stosunku do wspólnot zakonnych na terenie Nysy oraz Bilej Vody oraz inne). Wystawa zostanie oznakowana tablicą ceramiczną wykonaną przez czeskiego rzemieślnika, nawiązującą do "Sudeckiej Drogi" w Bilej Vode.

Obie atrakcje turystyczne zostaną włączone w istniejące obecnie ścieżki turystyczne - Błogosławionej Marii Merkert w Nysie oraz Marianny Orańskiej w Bilej Vode w celu ich poszerzenia i uatrakcyjnienia.
Projekt zakłada ponadto realizację dwóch konferencji związanych z tematem projektu, z udziałem m.in. przedstawicieli samorządów, środowisk akademickich, lokalnych liderów, centrów informacji turystycznej, w celu promocji polsko-czeskich atrakcji turystycznych powstałych w ramach projektu.

Projekt zakłada również organizację szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, m.in. z udziałem różnorodnych mediów (radio, telewizja, prasa) w celu promocji projektu i upowszechnianiu jego celów i rezultatów. Partnerem Nyskiego Domu Kultury przy realizacji projektu jest Stowarzyszenie Spolecny Prostor w Bilej Vody. Stowarzyszenie działa od 3 lat i zrealizowało liczne projekty, m.in. turniej golfa ekstremalnego, polsko-czeski muzyczny festiwal, imprezy sportowe, ekspozycje Muzeum w Bilej Vode, czy też cykl projekcji filmowych. Prezes M. Dušák jest czołowym dokumentalistą filmowym, który ma swoim koncie ponad czterdzieści filmów. Liczymy na udaną współpracę i wymierne efekty.

Wydarzenia w ramach projektu: remont Bastionu św. Jadwigi (1) | remont Bastionu św. Jadwigi (2) | wystawa multimedialna w Bastionie św. Jadwigi symboliczna tablica w Bastionie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE. 

Wybory polsko-czeskiej Miss 50+ to wydarzenie, o którym w Polsce bardzo głośno od pierwszej edycji konkursu przełamującego stereotypy.

Nyski Dom Kultury rozpoczyna nowy projekt unijny „Welcome to European stories”, który skierowany jest przede wszystkim do grup senioralnych i zawiera elementy wielopokoleniowej edukacji kulturalnej. 

Nyski Dom Kultury realizuje kolejny projekt, którego celem jest promocja Nysy i jej dziedzictwa kulturowego. Mowa oczywiście o słynnych w całej Europie nyskich fortyfikacjach.

Promocja Twierdzy Nysa – wielokulturowego produktu turystycznego

Projekt zakłada organizacje 5 międzynarodowych imprez w 5 fortach Twierdzy Nysa: Forcie Wodnym (2-dniowy festiwal muzyki reggae), Bastionie Morawskim (2-dniowy festiwal muzyki rockowej i metalowej), Forcie II (2-dniowy festiwal muzyki hip-hop), Bastionie św. Jadwigi (3-dniowy festiwal folklorystyczny), Forcie Prusy (plenerowe przedstawienie teatru ulicznego). Festiwale muzyki młodzieżowej (festiwal reggae, hip-hopu i heavy-metalu) zostaną zorganizowane z udziałem 36 zespołów polskich i zagranicznych w ciągu 6 dni trwania festiwali.

Imprezy zostaną poprzedzone szeroką kampanią promocyjną na terenie woj. opolskiego i dolnośląskiego, całego kraju oraz za granicą. Nyski Dom Kultury dotychczas realizował imprezy o podobnym charakterze i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców. 

Niemniej jednak, ze względu na ograniczone środki, dotychczas organizacja polegała głównie na włączeniu zespołów amatorskich, dlatego też imprezy te, chociaż miały charakter ponadregionalny i stały się już tradycją, nie stworzyły silnej marki turystycznej. Przy większych nakładach finansowych oraz szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, takie „forteczne” imprezy będą w stanie przyciągnąć wielotysięczną widownie z całego kraju i za granicy. Festiwal folklorystyczny zostanie zorganizowany z udziałem co najmniej 10 zespołów z całego świata (ok. 400 osób) i poprzedzony korowodami ulicznymi z udziałem zespołów ludowych w miastach woj. opolskiego (Brzeg, Kluczbork, Namysłów). Korowód wraz z mini-występami oraz rozdawaniem ulotek będzie zaproszeniem dla mieszkańców tych miast do udziału w imprezie. Festiwal nyski również rozpocznie się korowodem ulicami miasta. Następnie przez 3 dni odbędą się występy w zabytkowym Bastionie św. Jadwigi. Projekt zakłada tez udział „gwiazdy” – występu chóru Aleksandrowa lub zespołu o podobnej renomie światowej. Jako imprezy towarzyszące zostaną zorganizowane 3-dniowe targi produktów twórców regionalnych z kraju i zagranicy (np. stoiska ludowych instrumentów muzycznych twórców z Białorusi, sprzedaż ręcznie robionej biżuterii z Irlandii, tradycyjne wypieki domowe z Litwy).

Przy zabytkowym Forcie Prusy zaplanowane są jednodniowe występy międzynarodowych teatrów ulicznych (na miarę słynnego festiwalu „Fringe”) połączone z pokazami kuglarskimi.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zapowiedzi: Hip Hop Fest Nysa / Reggae Festiwal / Przegląd Teatrów / Folk Fiesta / Metalowa Twierdza

Zapraszamy również na oficjalną stronę projektu i stronę Folk Fiesty - www.promocjatwierdzynysa.pl, www.folkfiesta.com

 

Zobacz wydarzenia związane z projektem:

I Festiwal Hip Hop Nysa 2014,   Festiwal Hip Hop Nysa 2015,  Hip Hop Nysa Festiwal 2016

II Reggae Festiwal,  Reggae Festiwal 2015, Reggae Festiwal 2016

III Przegląd Teatrów Ulicznych, "Legenda o czarodziejskim płaszczu", Jasełka w Bastionie św. Jadwigi

IV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Folk Fiesta, Folk-Sobota w Bastionie 2015,  Folk-Sobota w Bastionie 2016, www.folkfiesta.com

V Metalowa Twierdza Nysa, Metalowa Twierdza 2015, Metalowa Twierdza 2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Promocja Twierdzy Nysa

Projekt „Boost(e)r” to kolejny projekt, na który Nyski Dom Kultury otrzymał pieniądze z FRSE Grundtvig. Przypominamy, że program dotyczy edukacji dorosłych, głównie nieformalnej, czyli uczenia się przez całe życie. Jak przystało na instytucję kultury, wkładem NDK we wspólną realizację projektu będzie organizacja koncertów, warsztatów artystycznych, czy innych działań nakierowanych na wymianę kulturalną.

 

 W projekcie oprócz instytucji polskiej, uczestniczą Turcy i Rumuni. Pozostali aplikanci, a było ich siedmioro, niestety, nie otrzymali dofinansowania. Oznacza to, że trzeba będzie wykonać dodatkowe zadania, co znacznie utrudni realizację projektu poszczególnym partnerom. A zadań zaplanowano  całkiem  sporo.  Będzie m.in. projektowa  maskotka, dzień folkloru, dzień poezji, warsztaty  rzemieślnicze,  dzień  teatru ,  a nawet święto latawców  (to ostatnie chyba najtrudniejsze). Dodatkowo, zostaną zorganizowane dni Rumunii oraz Turcji.


Oczywiście Nyski Dom Kultury będzie odpowiadał za materiały promocyjne projektu, bo oprócz imprez kulturalnych, promocja stanowi naszą  mocną  stronę.  Na  niedawnym  spotkaniu w Turcji grupa reprezentująca  NDK  zapoznała  zebranych przedstawicieli różnych  państw z wydawanym przez NDK  czasopismem „Kultura CZ/PL” , a grupa norweska stwierdziła, że to jest tak profesjonalnie wykonane, że „aż strach”. No cóż, nie  jest to pierwszy taki komplement – wszyscy zagraniczni goście zachwycają się działalnością NDK,  różnorodnością zajęć, wysokim poziomem  organizowanych  imprez, a przede wszystkim, talentami naszych nyskich artystów.

Głównym koordynatorem projektu  jest grupa turecka zajmująca się na  co dzień  problemami  lokalnych emigrantów. Instytucja rumuńska to  stowarzyszenie  wspierające grupy seniorów oraz Uniwersytety III wieku. Projekt będzie realizowany przez następne dwa lata, a dofinansowanie stanowi 18 tys. euro.

OFICJALNA STRONA PROJEKTU 

*Nowa strona projektu (od 11.2012)

Dowiedz się więcej o projektach Grundtviga

Jeśli lubisz być na bieżąco z kulturą, jeśli nie chcesz, by znów umknęło Ci interesujące przedstawienie, koncert, kabaret, zapisz swój numer do bazy SMS Nyskiego Domu Kultury. 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/components/com_k2/templates/default/category.php on line 254

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351


Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Mapa Strony

Wynajem Sal

NDK Poleca

Newsletter

Kultura w Nysie


Zapisz się już dzisiaj!!

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.