Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/libraries/joomla/application/application.php on line 481

Warning: Declaration of K2ControllerItem::display() should be compatible with JController::display($cachable = false, $urlparams = false) in /NDK_2014/components/com_k2/controllers/item.php on line 18

Warning: Declaration of TableK2Category::load($oid = NULL) should be compatible with JTable::load($keys = NULL, $reset = true) in /NDK_2014/administrator/components/com_k2/tables/k2category.php on line 36

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /NDK_2014/libraries/joomla/html/parameter.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 612

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534
Friday, 28 July 2017 20:00

"Orzech"

Autor 

Urząd Miejski w Nysie zaprasza do udziału w XI edycji Turnieju Poetyckiego "Orzech" im. Jerzego Kozarzewskiego................................

Weź udział w Ogólnopolskim Turnieju Poetyckim „Orzech”                              

 organizator: Urząd Miejski w Nysie / 

 Urząd Miejski w Nysie zaprasza do udziału w XI edycji Turnieju Poetyckiego "Orzech" im. Jerzego Kozarzewskiego................................

 

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Informacje n/t najnowszej edycji znajdziecie Państwo poniżej.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 205,  tel. 077 4080578 lub 077 4080620 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Urząd Miejski w Nysie

 zaprasza do udziału

w

 

XI   EDYCJI   TURNIEJU   POETYCKIEGO   „ ORZECH”

im. Jerzego Kozarzewskiego

 

                                                            „Borykałeś się z wierszem. Zbyt mała pojemność,

                                                            aby zmieścić w niej wszystką niewymierność słowa

                                                                                                                            J. Kozarzewski

 

 

R E G U L A M I N

 

I.  Organizator:

Urząd Miejski w Nysie

48-300 Nysa

ul. Kolejowa 15

II.  Adresaci:

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

-          do lat 18

-          powyżej lat 18

III.  Zasady uczestnictwa:

1)    warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą  jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, dotąd nie publikowanego (w tym również w Internecie) i nie nagradzanego w innych konkursach

2)    nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis)

3)    nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć:

a)    zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą informację z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej);

b) oświadczenie, że utwór jest oryginalnym dziełem autora i nie był nigdzie   publikowany ani nagradzany

c) oświadczenie, że autor zapoznał się i zaakceptował postanowienia    niniejszego regulaminu.

4)    Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do  lat 18, czy powyżej 18 lat).

IV.  Termin nadsyłania utworów :

Prace należy nadesłać  do dnia 28 lipca 2017 r. na adres :

Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

 O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

V.   Sposób oceny :

Utwory zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora w składzie:

1)    Karol Maliszewski – przewodniczący Komisji,

2)    Jacek Podsiadło,

3)    Marta Klubowicz.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo
do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji.

VI.   Nagrody.

Ogólna pula nagród – 4.800,00 zł.

Organizator  konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach :

W kategorii do lat 18 :

I miejsce – 700,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha”

II miejsce - 500,00 zł (brutto)

III miejsce-  400,00zł (brutto)

W kategorii powyżej 18 lat :

I miejsce – 1.400,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha”

II miejsce - 1.000,00 zł (brutto)

III miejsce - 800,00 zł (brutto)

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

VII.   Warunki  dodatkowe:

1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 21.10.2017 r. podczas uroczystego ogłoszenia wyników jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca z rezygnacją również ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się po odbiór nagrody pieniężnej (a w przypadku zajęcia I miejsca również statuetki) wysłany zostanie pocztą dyplom.

2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz z wyżywieniem (kolacja
w dniu 21 października + śniadanie w dniu 22 października 2017 roku). 

3. W związku z udziałem w uroczystości z laureatem nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zostanie zawarta umowa zlecenia na udział
w uroczystości w dniu 21.10.2017 roku na kwotę 200,00 zł brutto (nie dotyczy osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Powiatu Nyskiego).

4. Laureat konkursu przenosi na organizatora prawa autorskie niewyłączne do nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie wiersza składając w tym zakresie oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu.  

VIII.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu październiku 2017 roku. Podanie rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników.

Oficjalne ogłoszenie wyników  przez jury i rozdanie nagród nastąpi 21 października 2017 r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury w Nysie ul. Wałowa (wejście od ul. Chodowieckiego).

Laureaci  konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo do dnia 13.10.2017 roku.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/components/com_k2/templates/default/item.php on line 250
Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 

Inne wpisy z tej kategorii: « Spektakl "Rok 1913" "Orzech" »

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Copyright © 2022 . All Rights Reserved.