Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/libraries/joomla/application/application.php on line 481

Warning: Declaration of K2ControllerItem::display() should be compatible with JController::display($cachable = false, $urlparams = false) in /NDK_2014/components/com_k2/controllers/item.php on line 18

Warning: Declaration of TableK2Category::load($oid = NULL) should be compatible with JTable::load($keys = NULL, $reset = true) in /NDK_2014/administrator/components/com_k2/tables/k2category.php on line 36

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /NDK_2014/libraries/joomla/html/parameter.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 612

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534
Friday, 05 October 2018 10:00

"Zaśpiewaj ten wiersz"

Autor 

5 października na małej scenie Nyskiego Domu Kultury odbył się konkurs "Zaśpiewaj ten wiersz".

W konkursie wzięło udział 7 uczestników:

Anna Wiśniewska zaśpiewała wiersz "Egzekucja" Jerzego Kozarzawskiego, kompozytorem utworu był Kamil Topaczewski , który też akompaniował jej na scenie,

Mikołaj Chojecki w utworze Maxa Hermanna-Neisse "Wyznanie" , własnej kompozycji,

Wiktoria Czerpak "Szczęśliwy wędrowiec" Joseph  von Eichendorf, kompozycja Janusz Toczek, dalej

Kinga Janczar "Pustelnik" Joseph von Eichendorf, kompozycja Janusz Toczek,

Agnieszka Klecza "Pieśń mej pokory(strofa o dumie ludzkiej) Maxa Hermanna-Neisse,

Katarzyna Serafin "Powiedz mi cokolwiek" Jerzy Kozarzewski, kompozycja Janusz Toczek

Jędrzej Skiba "Ucieczka poety/Móc przyjść do Ciebie tą wiosną" Jerzy Kozarzewski, kompozycja własna Jędrzej Skiba.

Uczestników wysłuchało jury w składzie:

Marta Klubowicz, Żaneta Plotnik i Jarosław Wasik, które po konkursie przeprowadziło z uczestnikami krótkie warsztaty i zaprosiło na uroczystą galę "Orzecha, gdzie ogłosi wyniki konkursu.

Zapraszamy 20 października na godz. 18:00 do Nyskiego Domu Kultury

 a oto krótka relacja z konkursu:


 


 05.10.2018 l 10:00 l Nyski Dom Kultury l MAŁA SCENA l

 

 "Zaśpiewaj ten wiersz"

Zapraszamy do udziału w  konkursie na kompozycję i wykonanie piosenki do tekstu poetyckiego  Jerzego Kozarzewskiego, Maxa Herrmanna Neisse lub Josepha von Eichendorffa p.n. "Zaśpiewaj ten wiersz". Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych jury wybierze finalistów, którzy zaprezentują swoje dzieła podczas gali „Orzecha”.


UWAGA ZMIANA W REGULAMINIE: TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 30 WRZEŚNIA

 

REGULAMIN

Konkursu 
na kompozycję i wykonanie piosenki do tekstu poetyckiego  Jerzego Kozarzewskiego, Maxa Hermanna Neisse lub Josepha von Eichendorffa

p.n. „Zaśpiewaj ten wiersz” 2018 III edycja

  § 1
Organizator
Organizatorem  konkursu jest :  Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie z siedzibą przy ul. Wałowej 7, 48-300

   § 2

Adresat

1.  Konkurs adresowany jest do kompozytorów oraz wykonawców – solistów i grup wokalno – instrumentalnych.

2. Solista lub zespół mogą wykonać jeden utwór.

 
  § 3

Cel konkursu
1. Celem konkursu jest popularyzacja poetów związanych z Nysą (Jerzego Kozarzewskiego, polskiego poetę współczesnego, wnuka w bocznej linii C.K. Norwida, Maxa Hermanna Neisse,  krytyka teatralnego pisarza i poetę czasów międzywojennych , Josepha von Eichendorffa, śląskiego pisarza  i poetę, ostatniego niemieckiego romantyka)   oraz wspieranie talentów kompozytorskich,  wokalnych       i  instrumentalnych.

2. Aby ułatwić uczestnikom dotarcie do utworów, teksty poetyckie będą dostępne na stronie internetowej. Można korzystać również z innych publikacji i przekładów.

3. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

4. Preferowane będą utwory śpiewane do żywego akompaniamentu.   

5. Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w przesłuchaniach konkursowych, które odbędą się dnia 05.10. 2018r.  W Nyskim Domu Kultury. W wyniku przesłuchań wyłonionych zostanie 3-4  laureatów.

6. Zwycięzcy zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i udziału  w koncercie laureatów, który odbędzie się na gali XII Edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego „Orzech” w dniu 20.10. 2018r. godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury.  Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej. Koszty podróży oraz noclegu laureatów pokrywa Organizator.

7. Kompozycję i wykonanie utworów   będzie oceniać jury powołane przez Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik

8  Jury oceniać będzie wykonanie utworów podczas eliminacji w dniu 05.10.2018r.

9. Jury oceniać będzie utwory pod kątem walorów muzycznych oraz interpretację utworu.

10. Przewidziane są nagrody pieniężne (pula nagród 3 000 zł brutto). Dodatkowymi nagrodami będzie również : występ na uroczystości  XII Edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego „Orzech” w dniu 20.10.2018r. o godz.18. w Nyskim Domu Kultury.

          § 4

    Zasady konkursu eliminacyjnego

1.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

2.  Konkurs jest dwuetapowy i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.  Pierwszym etapem jest analiza zgłoszeń, drugim przesłuchania konkursowe w dniu 05.10.2018r. 

3. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnicy składają  zgłoszenie i wysyłają nuty oraz demo  utworu w formie pliku muzycznego w formacie mp3 do dnia 15.09.2018   na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub pocztą na adres: Nyski Dom Kultury, 48-300 Nysa ul. Wałowa 7 z dopiskiem lub tematem maila: „Zaśpiewaj ten wiersz”.

4.  Zgłoszenie, który nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczone w inny sposób, niż opisany w ust. 2, nie weźmie udziału w konkursie.

5. Piosenka może, lecz nie musi być skomponowana przez wykonawcę.

6.  Zgłoszenie będzie poprawne, jeśli będą zawierać:


a. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich.

b. Plik MP3 z utworem o objętości nie większej niż 8 MB (mile widziany będzie również  zapis nutowy utworu.)

b. Imiona i nazwiska członków danego zespołu, kompozytora, itp


7.  Kompozytor zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o posiadaniu  autorskich praw osobistych i majątkowych do skomponowanego dzieła zgłaszanego do konkursu oraz o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie utworu przez Organizatorów , według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania utworu dla celów promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych.

8.  Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone utwory wykonane na odpłatne zlecenie lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a także piosenki, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne.

9.  Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

10. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na użycie utworów i wizerunków uczestników w kampanii promocyjnej konkursu „Zaśpiewaj ten wiersz”

11. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z upoważnieniem Organizatorów do korzystania z nadesłanego utworu w zakresie jego publicznego rozpowszechniania w każdy sposób określony przez Organizatorów.

12.  Każdy z uczestników powinien posiadać lidera odpowiedzialnego za kontakt
z Organizatorem konkursu oraz za spełnienie wymogów formalnych przewidzianych Regulaminem.

13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych w celu publikacji.

 
 § 5

    Rozstrzygnięcie konkursu eliminacyjnego

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu  przesłuchań konkursowych 5.10 2018. (podczas tego etapu wyłonionych zostanie 3-4 wykonawców)

2. Do przesłuchań zostaną dopuszczeni wykonawcy wybrani przez jury po przeanalizowaniu zgłoszeń. Wykonawcy ci zostaną zawiadomieni telefonicznie lub mailowo czy zakwalifikowali się do przesłuchań.

3. Przy ocenie utworów  i wyborze zwycięzców konkursu , Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na:

-  artystyczny poziom wykonywanych utworów,

-  instrumentalne walory muzyczne utworów.

4. Decyzja Jury co do wyboru zwycięzców konkursu  jest samodzielna, ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

5. Jury ma prawo usunąć pracę z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu. Decyzje organizatorów i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach organizatorzy i Jury są całkowicie autonomiczni.

6. Jeśli wykonawca nie zakwalifikuje się do drugiego etapu  i nie zostanie zaproszony na przesłuchania, jury – za dodatkowym przyzwoleniem kompozytora -  może wybrać samą kompozycję utworu i wydać na płycie utwór w innym wykonaniu.

7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

8.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

9. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt do kierownika Działu Organizacji Imprez Jagody Litwin tel 666 708 005

 

Pliki do pobrania w załącznikach poniżej

Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych dzieci

Zgoda na przetwarzanie danych dorośli

Formularz zgłoszeniowy 

J.Eichendorff

Jerzy Kozarzewski

M.H. Heisse

Max Hermann

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/components/com_k2/templates/default/item.php on line 250
Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 


Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351


Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Mapa Strony

Wynajem Sal

NDK Poleca

Newsletter

Kultura w Nysie


Zapisz się już dzisiaj!!

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.