Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/libraries/joomla/application/application.php on line 481

Warning: Declaration of K2ControllerItem::display() should be compatible with JController::display($cachable = false, $urlparams = false) in /NDK_2014/components/com_k2/controllers/item.php on line 18

Warning: Declaration of TableK2Category::load($oid = NULL) should be compatible with JTable::load($keys = NULL, $reset = true) in /NDK_2014/administrator/components/com_k2/tables/k2category.php on line 36

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /NDK_2014/libraries/joomla/html/parameter.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 612

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534
Thursday, 22 September 2016 00:00

"Zaśpiewaj ten wiersz"

Autor 

Pierwsza edycja konkursu "Zaśpiewaj ten wiersz" za nami.

W piątek 30 września w Nyskim Domu Kultury odbyły się eliminacje do pierwszej edycji  konkursu "Zaśpiewaj ten wiersz"  na kompozycję i wykonanie piosenki do wierszy poetów związanych z Nysą: Josepha von Eichendorffa,  Maxa Herrmanna Neisse oraz Jerzego Kozarzewskiego. W konkursowych zmaganiach  wzięło udział dwudziestu czterech wykonawców z całej Polski.  Jury miało bardzo trudny wybór ponieważ poziom był bardzo wysoki. Koncert laureatów i rozdanie nagród nastąpi podczas gali X jubileuszowej edycji  Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego "Orzech" - 22 października w Nyskim Domu Kultury.

 

 

 

"Zaśpiewaj ten wiersz"

Zapraszamy do udziału w  konkursie na kompozycję i wykonanie piosenki do tekstu poetyckiego  Jerzego Kozarzewskiego, Maxa Herrmanna Neisse lub Josepha von Eichendorffa p.n. "Zaśpiewaj ten wiersz". Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają kolejno nagrody wysokości 1.500 zł oraz 1000 zł. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych jury wybierze finalistów, którzy zaprezentują swoje dzieła podczas gali „Orzecha” oraz  nagrają  piosenkę na płycie.

 

 

REGULAMIN

 
§ 1
Organizator

Organizatorami  konkursu są :  Nyski Dom Kultury oraz Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.


§ 2
Adresat

1.  Konkurs adresowany jest do kompozytorów oraz wykonawców – solistów i grup wokalno – instrumentalnych.

2. Solista lub zespół mogą wziąć udział w konkursie jeden raz i wykonać jeden utwór.


§ 3

Cel konkursu


1. Celem konkursu jest popularyzacja poetów związanych z Nysą (Jerzego Kozarzewskiego polskiego poetę współczesnego, wnuka w bocznej linii C.K. Norwida, Maxa Herrmanna Neisse,  krytyka teatralnego pisarza i poetę czasów międzywojennych , Josepha von Eichendorffa, śląskiego pisarza  i poetę, ostatniego niemieckiego romantyka)   oraz wspieranie talentów kompozytorskich,  wokalnych i  instrumentalnych.

2. Aby ułatwić uczestnikom dotarcie do utworów, teksty poetyckie będą dostępne na stronie internetowej. Można korzystać również z innych publikacji i przekładów.

3. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

4. Preferowane będą utwory śpiewane do żywego akompaniamentu.   

5. Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w przesłuchaniach konkursowych, które odbędą się dnia 30.09. 2016 W Nyskim Domu Kultury. W wyniku przesłuchań wyłonionych zostanie 3 – 4 laureatów.

6.  Zwycięskie utwory muzyczne   zostaną wydane na płycie.

7. Zwycięskie utwory muzyczne emitowane będą na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury, PWSZ oraz Gminy Nysa.

8. Zwycięzcy zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i udziału  w koncercie laureatów, który odbędzie się na gali X Edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego „Orzech” w dniu 22.10. 2016 godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury.  Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej. Koszty podróży oraz noclegu pokrywa Organizator.

9. Kompozycję i wykonanie utworów   będzie oceniać jury powołane Zarządzeniem Dyrektora Nyskiego Domu Kultury w składzie:

Jarosław Wasik – wokalista, muzyk, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Roman Hudaszek – kompozytor, pedagog, zastępca dyrektora Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie.

Janusz Dąbrowski – muzyk, pianista, pedagog, dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im Witolda Lutosławskiego w Nysie

Marta Klubowicz – aktorka, poetka, tłumaczka, dyrektor Nyskiego Domu Kultury

 

10. Jury oceniać będzie utwory pod kątem walorów muzycznych oraz interpretację utworu. 

11. Przewidziane są nagrody pieniężne (pula nagród 5000). Dodatkowymi nagrodami będzie również : występ na uroczystości w dniu 22.10.2016r. o godz.18. w Nyskim Domu Kultury oraz nagranie płyty.

          

§ 4

Zasady konkursu eliminacyjnego


1.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

2.  Konkurs jest dwuetapowy i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.  Pierwszym etapem jest analiza zgłoszeń, drugim przesłuchania konkursowe.

3. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnicy składają  zgłoszenie i wysyłają nuty oraz demo  utworu w formie pliku muzycznego w formacie mp3 do dnia 22.09.2016  r. na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą na adres: Nyski Dom Kultury, 48-300 Nysa ul. Wałowa 7 z dopiskiem lub tematem maila: „Zaśpiewaj ten wiersz”.

4.  Zgłoszenie, który nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczone w inny sposób, niż opisany w ust. 2, nie weźmie udziału w konkursie.

5. Piosenka może, lecz nie musi być skomponowana przez wykonawcę.

6.  Zgłoszenie będzie poprawne, jeśli będą zawierać:


a. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich.

b. Plik MP3 z utworem o objętości nie większej niż 8 MB (mile widziany będzie również  zapis nutowy utworu.)

b. Imiona i nazwiska członków danego zespołu, kompozytora, itp


6.  Kompozytor zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o posiadaniu  autorskich praw osobistych i majątkowych do skomponowanego dzieła zgłaszanego do konkursu oraz o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie utworu przez Organizatorów , według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania utworu dla celów promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych.

7.  Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone utwory wykonane na odpłatne zlecenie lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a także piosenki, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne.

8.  Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na użycie utworów i wizerunków uczestników w kampanii promocyjnej.

10. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z upoważnieniem Organizatorów do korzystania z nadesłanego utworu w zakresie jego publicznego rozpowszechniania w każdy sposób określony przez Organizatorów.

11.  Każdy z uczestników powinien posiadać lidera odpowiedzialnego za kontakt
z Organizatorem konkursu oraz za spełnienie wymogów formalnych przewidzianych Regulaminem.

12. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych w celu publikacji.


§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu eliminacyjnego

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu  przesłuchań konkursowych 30.09. 2016. Do przesłuchań zostaną dopuszczeni wykonawcy wybrani przez jury po przeanalizowaniu zgłoszeń. Wykonawcy ci zostaną zawiadomieni czy zakwalifikowali się do przesłuchań.

2. Przy ocenie utworów  i wyborze zwycięzców konkursu , Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na:

-  artystyczny poziom wykonywanych utworów,

-  instrumentalne walory muzyczne utworów.

3. Decyzja Jury co do wyboru zwycięzców konkursu  jest samodzielna, ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

4. Jury ma prawo usunąć pracę z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu. Decyzje organizatorów i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach organizatorzy i Jury są całkowicie autonomiczni.

5. Jeśli wykonawca nie zakwalifikuje się do drugiego etapu  i nie zostanie zaproszony na przesłuchania, jury – za dodatkowym przyzwoleniem kompozytora -  może wybrać samą kompozycję utworu i wydać na płycie utwór w innym wykonaniu.

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

7.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

8. W razie pytań i wątpliwości można mailować na wyżej podany adres lub dzwonić pod numer: 774333337.

§ 6

Nagrody:


1. Organizator przewiduje :

I nagroda 2000

II nagroda 1500

III nagroda 1000

Wyróżnienie 500

oraz wykonanie piosenki na gali „Orzecha”  i nagranie piosenki na płycie.

2. Jury zastrzega sobie prawo INNEGO PODZIAŁU NAGRÓD.

Wiersze do pobrania z załączników poniżej.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/components/com_k2/templates/default/item.php on line 250
Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 

Inne wpisy z tej kategorii: « Spektakl "Pasja" Koncert »

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Copyright © 2022 . All Rights Reserved.