Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/libraries/joomla/application/application.php on line 481

Warning: Declaration of K2ControllerItem::display() should be compatible with JController::display($cachable = false, $urlparams = false) in /NDK_2014/components/com_k2/controllers/item.php on line 18

Warning: Declaration of TableK2Category::load($oid = NULL) should be compatible with JTable::load($keys = NULL, $reset = true) in /NDK_2014/administrator/components/com_k2/tables/k2category.php on line 36

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /NDK_2014/libraries/joomla/html/parameter.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 612

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534

Warning: Creating default object from empty value in /NDK_2014/components/com_k2/models/item.php on line 534
Wednesday, 04 October 2017 09:00

"Zaśpiewaj ten wiersz"

Autor 

W środę 4 października w Nyskim Domu Kultury odbyły się eliminacje do drugiej edycji  konkursu "Zaśpiewaj ten wiersz"  na kompozycję i wykonanie piosenki do wierszy poetów związanych z Nysą: Josepha von Eichendorffa,  Maxa Herrmanna Neisse oraz Jerzego Kozarzewskiego. W konkursowych zmaganiach  wzięło udział sześciu wykonawców z całej Polski.

 

 Koncert laureatów i rozdanie nagród nastąpi podczas gali XI jubileuszowej edycji  Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego "Orzech" - 21 października w Nyskim Domu Kultury.

PROTOKÓŁ JURY

z konkursu na kompozycję i wykonanie piosenki do tekstu poetyckiego 

Jerzego Kozarzewskiego, Maxa Hermanna-Neisse lub Josepha von Eichendorffa

pn. "Zaśpiewaj  ten wiersz" 2017 II edycja

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik

4 października 2017 r.

Jury w składzie:

1. Żaneta Plotnik

2. Dariusz Orłowski

3. Andrzej Skiba

po wysłuchaniu 6 występów, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: nie przyznano

II miejsce: Mateusz Ulczok i Magdalena Pikuła & Michał Lazar

III miejsce: Marta Małyk 

Wyróżnienie: Zuzanna Gadawska

Nagrody finansowe ufundowane zostały przez Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik

 

 

 

 

 "Zaśpiewaj ten wiersz"

Zapraszamy do udziału w  konkursie na kompozycję i wykonanie piosenki do tekstu poetyckiego  Jerzego Kozarzewskiego, Maxa Herrmanna Neisse lub Josepha von Eichendorffa p.n. "Zaśpiewaj ten wiersz". Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych jury wybierze finalistów, którzy zaprezentują swoje dzieła podczas gali „Orzecha” oraz  nagrają  piosenkę na płycie.

 

 

REGULAMIN

Konkursu 
na kompozycję i wykonanie piosenki do tekstu poetyckiego  Jerzego Kozarzewskiego, Maxa Hermanna Neisse lub Josepha von Eichendorffa

p.n. „Zaśpiewaj ten wiersz” 2017 II edycja

 


      § 1
Organizator


Organizatorem konkursu jest:  Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik przy współorganizacji Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.


     § 2
Adresat


1.  Konkurs adresowany jest do kompozytorów oraz wykonawców – solistów i grup wokalno – instrumentalnych.

2. Solista lub zespół mogą wziąć udział w konkursie jeden raz i wykonać jeden utwór.

 
  § 3

Cel konkursu


1. Celem konkursu jest popularyzacja poetów związanych z Nysą (Jerzego Kozarzewskiego, polskiego poetę współczesnego, wnuka w bocznej linii C.K. Norwida, Maxa Hermanna Neisse,  krytyka teatralnego pisarza i poetę czasów międzywojennych , Josepha von Eichendorffa, śląskiego pisarza  i poetę, ostatniego niemieckiego romantyka)   oraz wspieranie talentów kompozytorskich,  wokalnych i  instrumentalnych.

2. Aby ułatwić uczestnikom dotarcie do utworów, teksty poetyckie będą dostępne na stronie internetowej pod adresem www.ndk.nysa.pl . Można korzystać również z innych publikacji i przekładów.

3. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

4. Preferowane będą utwory śpiewane do żywego akompaniamentu.   

5. Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w przesłuchaniach konkursowych, które odbędą się dnia 04.10. 2017r. o godz. 9.00 w  Nyskim Domu Kultury. W wyniku przesłuchań wyłonionych zostanie 3 – 4 laureatów.

6.  Zwycięskie utwory muzyczne zostaną wydane na płycie.

7. Zwycięskie utwory muzyczne emitowane będą na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury.

8. Zwycięzcy zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i udziału  w koncercie laureatów, który odbędzie się na gali XI Edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego „Orzech” w dniu 21.10. 2017r. godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury.  Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej. Koszty podróży oraz noclegu laureatów pokrywa Organizator.

9. Kompozycję i wykonanie utworów   będzie oceniać jury powołane Zarządzeniem Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik

10. Jury oceniać będzie utwory pod kątem walorów muzycznych oraz interpretację utworu. 

11. Przewidziane są nagrody pieniężne (pula nagród 5 500,00 zł brutto). Dodatkowymi nagrodami będzie również : występ na uroczystości  XI Edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego „Orzech” w dniu 21.10.2017r. o godz.18. w Nyskim Domu Kultury oraz nagranie płyty z pozostałymi uczestnikami  konkursu.

          

            § 4

Zasady konkursu eliminacyjnego


1.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

2.  Konkurs jest dwuetapowy i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.  Pierwszym etapem jest analiza zgłoszeń, drugim przesłuchania konkursowe w dniu 04.10.2017r. 

3. W celu uczestnictwa w konkursie należy wysłać  zgłoszenie, nuty oraz demo utworu w formie pliku muzycznego w formacie mp3 do dnia 15.09.2017 na adres mailowy:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub pocztą tradycyjna na adres:  Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik , ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa z dopiskiem "Zaśpiewaj ten wiersz".

4.  Zgłoszenie, które nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczone w inny sposób, niż opisany w ust. 2, nie weźmie udziału w konkursie.

5. Piosenka może, lecz nie musi być skomponowana przez wykonawcę.

6.  Zgłoszenie będzie poprawne, jeśli będą zawierać:


a. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich.

b. Plik MP3 z utworem o objętości nie większej niż 8 MB (mile widziany będzie również  zapis nutowy utworu.)

b. Imiona i nazwiska członków danego zespołu, kompozytora, itp


7.  Kompozytor zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o posiadaniu  autorskich praw osobistych i majątkowych do skomponowanego dzieła zgłaszanego do konkursu oraz o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie utworu przez Organizatorów , według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania utworu dla celów promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych.

8.  Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone utwory wykonane na odpłatne zlecenie lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a także piosenki, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne.

9.  Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

10. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę  na użycie utworów i wizerunków uczestników w kampanii promocyjnej wydarzenia

11. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z upoważnieniem Organizatorów do korzystania z nadesłanego utworu w zakresie jego publicznego rozpowszechniania w każdy sposób określony przez Organizatorów.

12.  Każdy z uczestników powinien posiadać lidera odpowiedzialnego za kontakt
z Organizatorem konkursu oraz za spełnienie wymogów formalnych przewidzianych Regulaminem.

13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych w celu publikacji.

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.23 ust.1 pkt (oraz/lub art.27.2 pkt 1- dla danych wrażliwych) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. 2016.922)

15. Utwory konkursowe muszą być wykonane w języku polskim- brak spełnienia tego wymogu skutkuje dyskwalifikacją utworu.

 


              § 5

Rozstrzygnięcie konkursu eliminacyjnego

1. Rozstrzygnięcie częściowe konkursu odbędzie się w dniu  przesłuchań konkursowych 4.10.2017r. (podczas tego etapu zostanie wyłonionych 3-4 wykonawców)

2. Do przesłuchań zostaną dopuszczeni wykonawcy wybrani przez jury po uprzednim  przeanalizowaniu zgłoszeń . Wykonawcy ci zostaną zawiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu konkursu.

3. Przy ocenie utworów  i wyborze zwycięzców konkursu , Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na:

-  artystyczny poziom wykonywanych utworów,

-  instrumentalne walory muzyczne utworów.

4. Decyzja Jury co do wyboru zwycięzców konkursu  jest samodzielna, ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

5. Jury ma prawo usunąć pracę z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu. Decyzje organizatorów i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach organizatorzy i Jury są całkowicie autonomiczni.

6. Jeśli wykonawca nie zakwalifikuje się do drugiego etapu  i nie zostanie zaproszony na przesłuchania, jury – za dodatkowym przyzwoleniem kompozytora -  może wybrać samą kompozycję utworu i wydać na płycie utwór w innym wykonaniu.

7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

8.  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

9. Osoba do kontaktu w razie pytań i wątpliwości Jagoda Litwin tel: 666 708 005


   § 6

Nagrody:


1. Organizator przewiduje :

I nagroda 2500

II nagroda 1500

III nagroda 1000

Wyróżnienie 500

oraz wykonanie piosenki na gali „Orzecha”  i nagranie piosenki na płycie.

2. Jury zastrzega sobie prawo INNEGO PODZIAŁU NAGRÓD.

Pliki do pobrania w załącznikach poniżej

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /NDK_2014/components/com_k2/templates/default/item.php on line 250
Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 

Inne wpisy z tej kategorii: « Senioriada Proscenium 2017 »

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'style' in /NDK_2014/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 209

Warning: A non-numeric value encountered in /NDK_2014/templates/fashionlife/XTC/XTC_library.php on line 351

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.